Ligare Header Ligare

Systemisch werk

 

Het Systemisch Werk vindt zijn oorsprong in de Systemische familietherapie van Bert Hellinger.
Onder systeem wordt een groep mensen verstaan die (hoewel vaak onbewust) in diepe verbondenheid met elkaar leven. Een familie, organisatie, school, sportclub ect. Het werken met het hele systeem waartoe we behoren, en iedereen die daarbij hoort is systemisch werken.
Gebeurtenissen en patronen in ons systeem hebben grote invloed op hoe we in het leven staan, hoe we onze relaties ervaren, op ons handelen en onze gezondheid. Systemisch werk analyseert de posities die mensen in een systeem innemen en maakt veranderingen daarbinnen mogelijk,

 

Voor wie:

Iedereen die zich op individueel vlak niet in staat voelt om zijn persoonlijke doelen en ambities te verwerkelijken zonder een bewuste reden of oorzaak. Vragen over hun eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties.
Bij die problemen ligt de wortel vaak ergens anders; er is een Systemische oorzaak.
De regels en wetten in dergelijke familie- of organisatiesystemen zijn vaak belangrijk.
Lees verder bij familiesysteem en/óf bij organisatiesysteem.
 

Familie- of organisatie opstelling kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor al die vragen, die je al langer bezig houden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar op een of andere manier niet heel veel verder mee komt. Tijdens de opstelling wordt het zich herhalende patroon zichtbaar en door het plegen van de juiste interventies kan het patroon doorbroken worden. 
Lees verder bij opstellingen.

 

Ligare verzorgt coaching gesprekken en opstellingsavonden waar de deelnemer vraagstukken kan uitwerken.
De gesprekken vinden plaats in een veilige 1-op-1 setting.

Heeft een opstelling in de ruimte de voorkeur, dan wordt gewerkt in een groep. Dat kan tijdens een opstellingsavond. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 0529 - 769 014.

 

 

Systemisch werk

 

Het Systemisch Werk vindt zijn oorsprong in de Systemische familietherapie van Bert Hellinger.
Onder systeem wordt een groep mensen verstaan die (hoewel vaak onbewust) in diepe verbondenheid met elkaar leven. Een familie, organisatie, school, sportclub ect. Het werken met het hele systeem waartoe we behoren, en iedereen die daarbij hoort is systemisch werken.
Gebeurtenissen en patronen in ons systeem hebben grote invloed op hoe we in het leven staan, hoe we onze relaties ervaren, op ons handelen en onze gezondheid. Systemisch werk analyseert de posities die mensen in een systeem innemen en maakt veranderingen daarbinnen mogelijk,

 

Voor wie:

Iedereen die zich op individueel vlak niet in staat voelt om zijn persoonlijke doelen en ambities te verwerkelijken zonder een bewuste reden of oorzaak. Vragen over hun eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties.
Bij die problemen ligt de wortel vaak ergens anders; er is een Systemische oorzaak.
De regels en wetten in dergelijke familie- of organisatiesystemen zijn vaak belangrijk.
Lees verder bij familiesysteem en/óf bij organisatiesysteem.
 

Familie- of organisatie opstelling kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor al die vragen, die je al langer bezig houden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar op een of andere manier niet heel veel verder mee komt. Tijdens de opstelling wordt het zich herhalende patroon zichtbaar en door het plegen van de juiste interventies kan het patroon doorbroken worden. 
Lees verder bij opstellingen.

 

Ligare verzorgt coaching gesprekken en opstellingsavonden waar de deelnemer vraagstukken kan uitwerken.
De gesprekken vinden plaats in een veilige 1-op-1 setting.

Heeft een opstelling in de ruimte de voorkeur, dan wordt gewerkt in een groep. Dat kan tijdens een opstellingsavond. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 0529 - 769 014.

 

 

Sidebar Foto Systemisch