Ligare Header Ligare

Organisatie systeem

 

Er zijn, volgens de theorie van het Systemisch Werk van Bert Hellinger, drie belangrijke principes die in een organisatie systeem spelen:

- Dat iedereen recht heeft op een plek binnen het systeem, het recht om erbij te horen. 
- Dat iedereen de goede plek inneemt binnen het systeem, die wordt bepaald door een rangorde, een positie ten opzichte van andere plekken in het systeem. 
- Dat er een balans is tussen geven en nemen.
 

Wanneer aan deze principes wordt voldaan, vormt de organisatie een goede bedding voor de leden, waarin mensen goed kunnen functioneren. Wanneer één of meer principes worden geschonden (onbewuste miskenning of ontkenning) spreken we van verstrikkingen. ( blokkade in de energie stroom) 
Soms is dit in de geschiedenis van de organisatie ontstaan en werkt het door in het heden. Hierdoor kunnen delen van het systeem hun taak, functie, rol niet opnemen en hun bestemming niet bereiken. De verstrikking remt de beweeglijkheid en de energie van het groter geheel.

 

Opstelling:

Heeft een opstelling in de ruimte de voorkeur, dan wordt gewerkt in een groep.
Opstellingen zijn een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de dynamieken van een organisatiesysteem Er wordt zichtbaar op welke manier samenwerking plaatsvindt, waar dit effectief is en waar nog efficiënter gewerkt kan worden. 
Opstellingen laten zien wat er in de onderstroom in een bedrijf speelt, hoe de verhoudingen tussen afdelingen zijn of tussen verschillende management lagen, hoe de verhoudingen tussen bedrijf, producten, klanten en visies liggen.
Hoewel de Systemische manier van kijken in principe oplossingsgericht is worden soms patstellingen en doodlopende wegen pijnlijk duidelijk. Maar ook daaruit kunnen impulsen voor groei en ontwikkeling en energiek handelen ontstaan.
Lees verder bij opstellingen.
 

Individueel:

In individuele sessies wordt gebruik gemaakt van ‘tafelopstellingen’. Met behulp van voorwerpen legt u uw beeld van de situatie, letterlijk, op tafel. Werkgerichte vragen als: ‘welke kant moet ik op in mijn werk’ of ‘hoe kan ik tot betere resultaten in mijn werk komen’ of ‘hoe ga ik om met mijn leidinggevende of medewerkers’ of ‘conflicten op de werkvloer’ kunnen ook goed met deze methode worden onderzocht. Het visueel makend karakter en de unieke werkwijze van deze methodiek zorgen voor krachtige en snelwerkende resultaten.

Organisatie systeem

 

Er zijn, volgens de theorie van het Systemisch Werk van Bert Hellinger, drie belangrijke principes die in een organisatie systeem spelen:

- Dat iedereen recht heeft op een plek binnen het systeem, het recht om erbij te horen. 
- Dat iedereen de goede plek inneemt binnen het systeem, die wordt bepaald door een rangorde, een positie ten opzichte van andere plekken in het systeem. 
- Dat er een balans is tussen geven en nemen.
 

Wanneer aan deze principes wordt voldaan, vormt de organisatie een goede bedding voor de leden, waarin mensen goed kunnen functioneren. Wanneer één of meer principes worden geschonden (onbewuste miskenning of ontkenning) spreken we van verstrikkingen. ( blokkade in de energie stroom) 
Soms is dit in de geschiedenis van de organisatie ontstaan en werkt het door in het heden. Hierdoor kunnen delen van het systeem hun taak, functie, rol niet opnemen en hun bestemming niet bereiken. De verstrikking remt de beweeglijkheid en de energie van het groter geheel.

 

Opstelling:

Heeft een opstelling in de ruimte de voorkeur, dan wordt gewerkt in een groep.
Opstellingen zijn een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de dynamieken van een organisatiesysteem Er wordt zichtbaar op welke manier samenwerking plaatsvindt, waar dit effectief is en waar nog efficiënter gewerkt kan worden. 
Opstellingen laten zien wat er in de onderstroom in een bedrijf speelt, hoe de verhoudingen tussen afdelingen zijn of tussen verschillende management lagen, hoe de verhoudingen tussen bedrijf, producten, klanten en visies liggen.
Hoewel de Systemische manier van kijken in principe oplossingsgericht is worden soms patstellingen en doodlopende wegen pijnlijk duidelijk. Maar ook daaruit kunnen impulsen voor groei en ontwikkeling en energiek handelen ontstaan.
Lees verder bij opstellingen.
 

Individueel:

In individuele sessies wordt gebruik gemaakt van ‘tafelopstellingen’. Met behulp van voorwerpen legt u uw beeld van de situatie, letterlijk, op tafel. Werkgerichte vragen als: ‘welke kant moet ik op in mijn werk’ of ‘hoe kan ik tot betere resultaten in mijn werk komen’ of ‘hoe ga ik om met mijn leidinggevende of medewerkers’ of ‘conflicten op de werkvloer’ kunnen ook goed met deze methode worden onderzocht. Het visueel makend karakter en de unieke werkwijze van deze methodiek zorgen voor krachtige en snelwerkende resultaten.
Sidebar Foto Systemisch