Ligare Header Ligare

Visie en missie

 

Voor Ligare is bij ieder mens zijn eigenheid van wezenlijk belang. Wij zijn in de gesprekken op zoek naar de kracht en de vitaliteit van mensen. Dit is een wezenlijk proces dat Ligare wil ondersteunen.
Het doet recht aan wie je bent. 

 

'Ligare' is Latijn en betekent 'verbinding'.

 

Dit woord past perfect bij de bijdrage die Ligare wil leveren. Mensen ondersteunen in hun proces door in verbinding te zijn met zichzelf. Dit verbinden voedt steeds de behoefte naar feedback, reflectie, bezinning, afstemming en actie.
 

 

Wat het is

 

Het is onzin, zegt het verstand.
Het is wat het is, zegt de liefde.

Het is ongeluk, zegt de berekening.
Het is alleen maar verdriet, zegt de angst.
Het is uitzichtloos, zegt het inzicht.
Het is wat het is, zegt de liefde.

 

Het is belachelijk, zegt de trots.
Het is lichtzinnigheid, zegt de voorzichtigheid.
Het is onmogelijk, zegt de ervaring.
Het is wat het is, zegt de liefde. 

 

Erich Fried (1921-1988)
vertaling Remco Campert

 

Visie en missie

 

Voor Ligare is bij ieder mens zijn eigenheid van wezenlijk belang. Wij zijn in de gesprekken op zoek naar de kracht en de vitaliteit van mensen. Dit is een wezenlijk proces dat Ligare wil ondersteunen.
Het doet recht aan wie je bent. 

 

'Ligare' is Latijn en betekent 'verbinding'.

 

Dit woord past perfect bij de bijdrage die Ligare wil leveren. Mensen ondersteunen in hun proces door in verbinding te zijn met zichzelf. Dit verbinden voedt steeds de behoefte naar feedback, reflectie, bezinning, afstemming en actie.
 

 

Wat het is

 

Het is onzin, zegt het verstand.
Het is wat het is, zegt de liefde.

Het is ongeluk, zegt de berekening.
Het is alleen maar verdriet, zegt de angst.
Het is uitzichtloos, zegt het inzicht.
Het is wat het is, zegt de liefde.

 

Het is belachelijk, zegt de trots.
Het is lichtzinnigheid, zegt de voorzichtigheid.
Het is onmogelijk, zegt de ervaring.
Het is wat het is, zegt de liefde. 

 

Erich Fried (1921-1988)
vertaling Remco Campert

 

Sidebar Foto Ligare