Ligare Header Ligare

Opstellingen 

 

Het Systemisch Werken biedt door middel van ‘een Opstelling’ mogelijkheden om dieper in een systeem te kijken. Er wordt gekeken naar het systeem als geheel, zonder oordeel, zonder dat het één beter is dan het andere en met een blik op de toekomst. 
Het is een methode van weinig woorden waarbij inzicht wordt verkregen in hoe mensen verstrikt zijn in de systemen waarvan zij deel uitmaken, ongeacht of dit een familie– of organisatiesysteem is.

 

Werkwijze

Tijdens een Opstellings workshop zijn er 8 tot 15 mensen aanwezig.( Kijk op bv https://www.hellingerinstituut.nl/ of https://interaktiel.nl/)
De begeleider (of begeleiders) gaat na wie er een vraag heeft en nodigt die persoon dan uit om naast hem te komen zitten. Deze gaat, afhankelijk van de vraag, onder andere na of er bijzondere gebeurtenissen in de familie of organisatie hebben plaatsgevonden.
 

De vraagsteller zal dan een aantal mensen uit de groep vragen of zij de plaatsvervanger van een familielid of iemand uit de organisatie willen zijn. Hij zoekt ook iemand uit voor zichzelf. Vervolgens pakt hij om de beurt deze mensen bij hun schouders en zet ze intuïtief, geconcentreerd blijvend op zichzelf, in de ruimte neer volgens het innerlijk beeld wat hij van hen heeft. 

 

De vraagsteller gaat zitten en de opstelling krijgt de energie van het opgestelde systeem. 
De representanten hoeven niet te acteren, ze krijgen als vanzelf de juiste gevoelens, gedachten en/of bewegingen.

 

Zo ontstaat een meestal herkenbaar beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het systeem. 
Oplossingen worden mogelijk als de verstoorde structuur eenmaal zichtbaar is. 
Samen met de begeleider wordt gezocht om compleet te maken, wat nog niet voltooid was of bijeen te brengen, wat gescheiden of verloren was. Energie kan weer stromen en de cliënt kan meer in zijn of haar kracht komen en op een positieve manier in de relatie, het gezin, de familie, een organisatie of in een andere groep functioneren.

Opstellingen 

 

Het Systemisch Werken biedt door middel van ‘een Opstelling’ mogelijkheden om dieper in een systeem te kijken. Er wordt gekeken naar het systeem als geheel, zonder oordeel, zonder dat het één beter is dan het andere en met een blik op de toekomst. 
Het is een methode van weinig woorden waarbij inzicht wordt verkregen in hoe mensen verstrikt zijn in de systemen waarvan zij deel uitmaken, ongeacht of dit een familie– of organisatiesysteem is.

 

Werkwijze

Tijdens een Opstellings workshop zijn er 8 tot 15 mensen aanwezig.( Kijk op bv https://www.hellingerinstituut.nl/ of https://interaktiel.nl/)
De begeleider (of begeleiders) gaat na wie er een vraag heeft en nodigt die persoon dan uit om naast hem te komen zitten. Deze gaat, afhankelijk van de vraag, onder andere na of er bijzondere gebeurtenissen in de familie of organisatie hebben plaatsgevonden.
 

De vraagsteller zal dan een aantal mensen uit de groep vragen of zij de plaatsvervanger van een familielid of iemand uit de organisatie willen zijn. Hij zoekt ook iemand uit voor zichzelf. Vervolgens pakt hij om de beurt deze mensen bij hun schouders en zet ze intuïtief, geconcentreerd blijvend op zichzelf, in de ruimte neer volgens het innerlijk beeld wat hij van hen heeft. 

 

De vraagsteller gaat zitten en de opstelling krijgt de energie van het opgestelde systeem. 
De representanten hoeven niet te acteren, ze krijgen als vanzelf de juiste gevoelens, gedachten en/of bewegingen.

 

Zo ontstaat een meestal herkenbaar beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het systeem. 
Oplossingen worden mogelijk als de verstoorde structuur eenmaal zichtbaar is. 
Samen met de begeleider wordt gezocht om compleet te maken, wat nog niet voltooid was of bijeen te brengen, wat gescheiden of verloren was. Energie kan weer stromen en de cliënt kan meer in zijn of haar kracht komen en op een positieve manier in de relatie, het gezin, de familie, een organisatie of in een andere groep functioneren.

Sidebar Foto Systemisch