Ligare Header Ligare

 

Visie en missie 

Voor Ligare / B&B Bakhuis Hartje Lenthe is bij ieder mens zijn eigenheid van wezenlijk belang.
In onze ontmoetingen ben ik samen met jou op zoek naar jouw innerlijke kracht en de vitaliteit van lichaam, geest en ziel.
Dit is een wezenlijk proces dat ik graag wil ondersteunen.
Het doet recht aan wie je bent. 

 

'Ligare' is Latijn en betekent 'verbinding'. 

Dit woord past perfect bij de bijdrage die Ligare wil leveren. Mensen ondersteunen in hun proces door in verbinding te zijn met zichzelf. Dit verbinden voedt steeds de behoefte naar feedback, reflectie, bezinning, afstemming en actie.
 

 

De Herberg

 

Dit mens zijn is een soort herberg
elke ochtend weer opnieuw bezoek.

 

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid.
Een flits van inzicht komt
als een onwelkome gast.

 

Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij.
Zelfs als een menigte verdriet binnenstormt,
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

Behandel toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen,
om plaats te maken voor extase.

 

De donkere gedachte, schaamte, het venijn.

Ontmoet ze bij de voordeur meteen brede grijns

en vraag ze om erbij te komen zitten.

 

Wees blij met iedereen die langskomt.

De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd,

om jou als raadgever te dienen.

 

Rumi (1207-1273) Filosoof en dichter van Perzische afkomst.

 

 

 

 

 

Visie en missie 

Voor Ligare / B&B Bakhuis Hartje Lenthe is bij ieder mens zijn eigenheid van wezenlijk belang.
In onze ontmoetingen ben ik samen met jou op zoek naar jouw innerlijke kracht en de vitaliteit van lichaam, geest en ziel.
Dit is een wezenlijk proces dat ik graag wil ondersteunen.
Het doet recht aan wie je bent. 

 

'Ligare' is Latijn en betekent 'verbinding'. 

Dit woord past perfect bij de bijdrage die Ligare wil leveren. Mensen ondersteunen in hun proces door in verbinding te zijn met zichzelf. Dit verbinden voedt steeds de behoefte naar feedback, reflectie, bezinning, afstemming en actie.
 

 

De Herberg

 

Dit mens zijn is een soort herberg
elke ochtend weer opnieuw bezoek.

 

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid.
Een flits van inzicht komt
als een onwelkome gast.

 

Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij.
Zelfs als een menigte verdriet binnenstormt,
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

Behandel toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen,
om plaats te maken voor extase.

 

De donkere gedachte, schaamte, het venijn.

Ontmoet ze bij de voordeur meteen brede grijns

en vraag ze om erbij te komen zitten.

 

Wees blij met iedereen die langskomt.

De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd,

om jou als raadgever te dienen.

 

Rumi (1207-1273) Filosoof en dichter van Perzische afkomst.

 

 

 

 

Sidebar Foto Ligare